Årets nomineringer til ESDH|ECM-prisen 

Det er en stor fornøjelse af offentliggøre årets nomineringer til ’ESDH|ECM-prisen 2021’. Prisen gives til den virksomhed eller organisation, som har udmærket sig ved at gennemføre et projekt med excellence. Der lægges vægt på den gode historie og de gode erfaringer, som kan bringes videre til andre, som står overfor et lignende projekt.

Styrelsen for Patientklager (STPK)

STPK er nomineret fordi de anvender deres ESDH-løsning som det centrale sagsbehandlingsværktøj med en høj grad af automatiseringer. STPK håndterer en stor mængde sager på årsbasis. ESDH-systemet giver STPK et styringsværktøj, der er nødvendigt for en strømlinet og effektiv sagsbehandling.

Styrelsen for Patientklager (STPK) har truffet en strategisk beslutning om at bruge styrelsens ESDH-system Workzone som det primære værktøj til at understøtte og løbende forbedre behandlingen af klagesager fra ansøgning til afgørelse.

STPK ser ESDH-systemet som et middel til at opnå flere mål:

  1. Gennemskuelig, smidig og sikker kommunikation med interessenter som eksempel klagere og offentlige myndigheder,
  2. Øget proceskvalitet gennem standardisering og dokumentation og,
  3. Bidrage til at realisere styrelsens mål for sagsbehandlingstid og takstoverholdelse gennem digitalisering og procesoptimering.

I 2021 har styrelsen implementeret moduler, som understøtter digital nævnsmødebehandling (+125 møder årligt), automatisk sagsoprettelse i ESDH via en blanketløsning, der samtidig er mere brugervenlig for borgerne (ca. 12.000 nye sager årligt) og automatisering af manuelle processer som eksempelvis at oprette dokumenter, udfylde stamdata og sende kvitteringsbreve.

Styrelsen fokuser på at ”lade data gøre arbejdet” med så få manuelle indtastninger som muligt, så medarbejderne kan bruge tiden på de dele af sagsbehandlingen, der rent faktisk skaber værdi. STPK har fra start anvendt data fra ESDH til driftsstyring gennem visualisering i PowerBI, hvilket har givet et stærkt ledelsesmæssigt fokus og indsigt i processer, arbejdsgange og potentialer i ESDH.

Endelig har styrelsen tidligt indset, at det ikke kun handler om at investere i software og nye moduler, men også i uddannelse af medarbejdere og prioritering af interne ressourcer, som har evne og fokus på at udnytte potentialet i den valgte ESDH-løsning på både kort og længere sigt.

AL Finans

AL Finans er nomineret, fordi de har implementeret en ECM-løsning, der med ganske få brugere har gjort det muligt at effektivisere behandlingen af låneansøgninger, således at der spares mange timer og at sagsbehandlingen er ensartet i et ekstremt lovreguleret marked.

AL Finans er finansieringspartner inden for privat- og erhvervsleasing, factoring og lånefinansiering af biler. AL Finans er et datterselskab af Arbejdernes Landsbank og har eksisteret siden 1935. Med en udlånsbalance på 6,5 mia. kr. er der tale om en dagligdag med rigtig mange låneansøgninger for AL Finans, hvor kravet er hurtig og effektiv sagsbehandling og ekstremt høj lovregulering.

Indtil slutningen af 2020 foregik denne risikovurdering manuelt i et Excel-regneark, og medarbejderen foretog manuelle opslag i de bagvedliggende kilder til afsløring af ovenstående. Der er tale om et stærkt lovreguleret marked, og AL Finans skal således kunne agere hurtigt i forhold til ændring af sagsbehandlingspraksis, når der sker lovændringer.

Ud over at der er sparet en masse timer på den manuelle håndtering af risikovurderingen ved ganske få brugere, så foretages risikovurderingerne i dag i en ensartet høj kvalitet, fordi processen er automatiseret. Der opleves desuden en høj grad af medarbejdertilfredshed, fordi den manuelle håndtering er automatiseret, således at medarbejderen kan koncentrere sig om resten af kundens onboardingproces.

Samtidig har AL Finans anskaffet en platform, der er velegnet til den videre digitale rejse, hvor medarbejderne kender løsningens potentiale, hvilket vil gøre det nemmere for AL Finans at digitalisere yderligere processer i fremtiden.

e-nettet

e-nettet er nomineret, fordi de har implementeret en løsning, der anvendes til såvel intern sagsbehandling som samarbejde med eksterne og med en høj grad af styring og sikkerhed.

e-nettet er et sektorselskab for alle banker i Danmark, som gennem e-nettet får mulighed for at få udviklet fælles infrastruktur – det betyder, at alle de løsninger, hvor bankerne har en fordel af at arbejde sammen om, kan leveres af e-nettet. Fx er det e-nettet, der har stået for udviklingen af det nye MitID.

Løsningen, som e-nettet er nomineret for er implementeret i M365 med WorkPoint. Det betyder, at løsningen bygger videre på den fulde Microsoft-palette af muligheder – herunder alt fra de simple med samtidig redigering, til den komplekse styring af klassifikation af data og samarbejde indenfor og udenfor organisationen.

Løsningen er først og fremmest kendetegnet ved, at kundens egne 130 ansatte selvfølgelig bruger løsningen i dagligdagen til alt fra projekter til sager og kundedokumentation. Men vigtigst er, at løsningen er en samarbejdsplatform med kundernes medarbejdere. Det betyder, at omkring 1800 eksterne brugere tilgår platformen for at deltage i udarbejdelse af projekter, deltage i udviklingsfora og ikke mindst tilgå dokumentation af de indkøbte produkter.

ESDH-løsningen anvendes således som en fuld samarbejdsplatform for både interne og eksterne – og kunderne bidrager direkte ind i projekterne (”sagerne”) med fuld compliance-understøttelse (revisionsspor, versionskontrol, rettighedsstyring osv.).

Det er således også lykkedes at flytte hele support-/stabsfunktionen over på en sagsbaseret løsning, som gør at en tidligere fildrevsbaseret organisation i dag arbejder i compliant sagsstrukturer, og let kan overholde GDPR indsigter, dataminimering mm.

Vil du med, når vinderen kåres?

Tilmeld dig her

Devoteam
events.dk@devoteam.com

Devoteam er Danmarks førende digitale transformationshus for offentlige og private virksomheder. Gennem rådgivning om innovation, digitale muligheder og data udvikler og effektiviserer vi forretning og it. Med nytænkning og nutidige teknologiplatforme omsætter vi ideer til kundeorienterede løsninger for både forretning og it. Vi binder rådgivning og løsninger sammen i realiserbare transformationer.

Vores 200 konsulenter i Danmark arbejder hver dag med at sikre kunderne det bedste fra den digitale verden, og de er samtidig en del af Devoteam Group, der er repræsenteret i 18 lande med i alt godt 7600 konsulenter. Devoteam er børsnoteret i Paris. Du kan læse mere om Devoteam på https://dk.devoteam.com/