Talere & indhold

Thomas Vinther
Partner, Devoteam

Velkomst

v. Thomas Vinther, Partner, Devoteam. 

Thomas Vinther vil, som dagens moderator, byde velkommen på årets ESDH|ECM Konference. Thomas vil give en kort indflyvning til dagen, samt et par indledende ord om, hvordan Devoteam ser på udviklingen inden for ESDH/ECM. 

Thomas Vinther

Thomas Vinther er partner i Devoteam og har i sit daglige virke primært fokus på skæringspunktet mellem teknologi, forretning og borgere/brugere, og i stigende grad på, hvordan kundernes it-platforme kan understøtte en effektiv opgavevaretagelse i dette spændingsfelt. Thomas har arbejdet indgående med digitalisering i løbet af de seneste 15 år, hvoraf de sidste 7 år har været som konsulent. Før tiden som konsulent, har Thomas bl.a. besiddet forskellige chefstillinger inden for den offentlige sektor.

Læs mere

Christian Wahlstrøm Larsen
Principal Consultant, Devoteam

Seneste udvikling på ESDH-/ECM-markedet med særligt fokus på AI

Christian Wahlstrøm Larsen og Bjørn Axelsen kaster lys over, hvor markedet er på vej hen, og hvad du især bør holde øje med. Der vil i oplægget være særligt fokus på hvilke muligheder AI giver nu og i fremtiden

Christian Wahlstrøm Larsen

Christian er konsulent inden for information management. Han har mange års erfaring med udvikling og implementering af informationssystemer fra både kunde- og leverandør- og rådgiversiden, herunder med datamodellering, kravspecificering og projektledelse. Christian er medforfatter på Devoteams ESDH|ECM-rapport.

Læs mere

Peter Hansen
Project Director, Devoteam

Peter er en erfaren konsulent, som arbejder inden for Devoteams forretningsområde ECM og Information Management. Peter har mere end 20 års erfaring med implementering af ESDH-/ECM-løsninger både fra kunde- og rådgiversiden. Peter har desuden været medforfatter på Devoteams ESDH|ECM rapporter 2017-2020.

Læs mere

Jens Gabel-Jørgensen
Lead Consultant, Devoteam

Læs mere

Pernille Stege Geil
Partner, Head of Digital Transformation.

AI har gjort ESDH-systemet til Contract Managements uundværlige bakspejl på vejen til en bedre kontrakt

v. Pernille Stege Geil, Partner, Head of Digital Transformation. 

Læs mere

Niels Overgaard
Medie og kommunikationschef hos Gyldendal, Journalist og forfatter

Afslutningskeynote: Det hele handler ikke om dig – hvordan du kan bruge antikkens dyder i dit (arbejds)liv

I dag er det ikke længere tilstrækkeligt at fokusere kun på effektivitet eller økonomisk gevinst, uden at tænke over, hvordan man opnår den. Niels Overgaard præsenterer i sit oplæg en inspirerende tilgang til, hvordan antikkens dyder som selvbeherskelse, retfærdighed, mod og visdom kan bringes i spil i forhold til at opnå et bæredygtigt privat- og arbejdsliv. 

Niels Overgaard

Niels Overgaard er uddannet journalist, og arbejder til dagligt som medie- og kommunikationschef hos Gyldendal. Han er forfatter til bestsellerbogen ”Det hele handler ikke om dig”, hvor han via antikkens filosofi og en omformning af disse til fem simple principper, finder forbavsende relevante og effektive svar på nogle af de ting de fleste af os går og tumler med i både privat- og arbejdsliv. Se mere om Niels og hans bog her: https://www.nielsovergaard.com...

Læs mere

Bjørn Axelsen
Lead Consultant

Seneste udvikling på ESDH-/ECM-markedet med særligt fokus på AI

Christian Wahlstrøm Larsen og Bjørn Axelsen kaster lys over, hvor markedet er på vej hen, og hvad du især bør holde øje med. Der vil i oplægget være særligt fokus på hvilke muligheder AI giver nu og i fremtiden

Læs mere

Jan Dalsten Sørensen
Enhedschef, Rigsarkivet

Genanvendelse af digitalt skabte data

v. Jan Dalsten Sørensen, enhedschef og Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker, Rigsarkivet.

Offentlige myndigheder har gennem årtier i stigende grad arbejdet digitalt og afleveret data til arkiv i Rigsarkivets standardformater for arkivering. Men hvordan har digitaliseringen påvirket sagsdannelsen, og hvordan arbejder Rigsarkivet med at stille de arkiverede data til rådighed igen til brug for både administration og forskning? Få svaret, når Jan Dalsten Sørensen, enhedschef og Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker i Rigsarkivet, deler deres unikke indsigt. 

Læs mere

Mikael Søgaard
Sektionsleder, Politiet

Kundecase: Den digitale særakt

v. Mikael Søgaard, Sektionsleder, Politiet.

Som led i digitaliseringen af straffesagskæden tog politiet, anklagemyndigheden og dom­stolene i 2020 de digitale særakter i brug. Inden ibrugtagningen blev særakterne opbeva­ret og håndteret manuelt, hvilket bl.a. indebar fysisk transport af særakterne, når de skulle anvendes i forbindelse med straffesagsbehandlingen. I dag rekvireres de digitalt.

Læs mere

Ditte Laursen
Afdelingsleder, Det Kongelige Bibliotek

Hvordan sikrer vi kulturarven - Det Kongelige Biblioteks arbejde med at indsamle og gemme kulturaven

v. Ditte Laursen, Afdelingsleder, Det Kongelige Bibliotek

I en digital tidsalder, hvor vores kulturarv skifter form og medium, står Det Kgl. Bibliotek i et dynamisk, komplekst og voksende landskab af data og information. De traditionelle medier som bøger og tidsskrifter udkommer nu digitalt, og samtidig kommer nye medier som podcast og streamings-tjenester til. I oplægget fortæller afdelingsleder Ditte Laursen, ph.d., om det spændende og udfordrende arbejde, som Det Kgl. Bibliotek udfører med at indsamle og bevare den digitale kulturarv.

Læs mere

Lina Oxfeldt Wamberg
Systemleder, DTU

Kundecase: Hvorfor byggede DTU sit eget ESDH system, og hvad kræver det?

V. Lina Oxfeldt Wamberg, Systemleder, DTU

DTU ønskede en ny fleksibel ESDH løsning, der var tilpasset DTU, og som var leverandør uafhængig. Med egne udviklere byggede DTU deres eget ESDH system, som løbende forbedres i takt med blandt andet brugernes ønsker. Systemet består af de to Microsoft platforme MS Dynamics og MS SharePoint. Platforme som DTU allerede anvender.

Læs mere

Ask Foldspang Neve
Programleder for analytics, Økonomistyrelsen

Kundecase: AI-baseret automatisering af sagsbehandling

V. Ask Foldspang Neve, Chief Advisor, Økonomistyrelsen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler en lang række dokumenter fra borgere og professionelle rådgivere. Visiteringen og journaliseringen er en kompleks og tidskrævende opgave, som man ønskede at reducere tidsforbruget på. Til den opgave udviklede SIRI med hjælp fra Økonomistyrelsens analytics-enhed en løsning, der kunne vurdere indkomne henvendelser, journalisere dem på den korrekte sag, og skrive en korrekt syntaks på sagsakten. Programleder for analytics i Økonomistyrelsen, Ask Foldspang Neve, fortæller om casen og giver nogle perspektiver på, hvor langt vi er fra at fuldautomatisere kæder i den offentlige sagsbehandling.

Læs mere